Chat with us, powered by LiveChat

Придружи ни се во нашата авантура на ААМК, здружение за деца со аутизам

Симптоми на Аутизам

Пред детето да наполни три години, обрнете внимание на симптомите на аутизмот. Некои деца нормално се развиваат до периодот од 18 до 24 месеци, а потоа престануваат да се развиваат или потполно губат некои од стекнатите вештини. Симптомите можат да бидат:

  • Повторување на движењата (тропање)
  • Избегнување контакт со очите и физички контакт
  • Необјаснето спор напредок во учењето
  • Повторување некои зборови или фрази
  • Вознемиреност поради мали и безначајни промени

За Тимот

Тимот на здружението за аутизам , се состои од ентузијасти на сите возрасти. Стручни лица кои сакаат да им помогнат на сите личности  со аутизам да се развиваат, да се вклучат во општеството и да бидат прифатени. Запознајте ги нашите херои.

Настани

Здружението Аутизам организира настани со цел  децата со аутизам да се вклучат во општеството.

Локација

Close Menu