Светски ден на аутизмот и месец на аутизам

Светскиот ден на аутизамот се одбелжува на втори април од 2008та година, а пак Македонија се вклучи во одбележиувањето од 2010та година. Целите на оваа кампања се подигнување и зајакнување на јавната…

Continue Reading
Close Menu