Chat with us, powered by LiveChat

Светски ден на аутизмот и месец на аутизам

Светскиот ден на аутизамот се одбелжува на втори април од 2008та година, а пак Македонија се вклучи во одбележиувањето од 2010та година. Целите на оваа кампања се подигнување и зајакнување на јавната…

Continue Reading

Совети за како да разговараме со дете кое има аутизам

              Секој знае дека дете кое има аутизам има и проблеми со говорот. Тие не се фокусирани на нештата или пак личностите. Повеќето луѓе се фруструирани од нивната пречка на…

Continue Reading
Close Menu