Совети за како да разговараме со дете кое има аутизам

              Секој знае дека дете кое има аутизам има и проблеми со говорот. Тие не се фокусирани на нештата или пак личностите. Повеќето луѓе се фруструирани од нивната пречка на…

Continue Reading
Close Menu